LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

Aktualności

autor

jez@ranski

01 lipiec

Rekrutacja do klas pierwszych. Składanie dokumentów

Szanowni Państwo,

informujemy, że dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydatów do klas pierwszych będą przyjmowane w naszej szkole w dniach:

od 8 lipca do 13 lipca
w godzinach 08:0016:00

Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmowała komplet dokumentów, tj. kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. UWAGA! Oba dokumenty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę macierzystą.

Na tym etapie rekrutacji NIE przyjmujemy oryginałów dokumentów lub dokumentów niekompletnych.

Więcej informacji na temat oferty rekrutacyjnej naszej szkoły TUTAJ.

 


facebook
twiter
linkedin
link

link Udostępnij link

Skopiuj link Anuluj

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie