LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

Aktualności

autor

jez@ranski

12 lipiec

Bieżące informacje na temat rekrutacji zasadniczej

Aktualizacja: 18 lipca, 2022

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCESU REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

20.07.2022 14:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI W SYSTEMIE VULCAN

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia oraz informacja o wyniku rekrutacji kandydata na koncie indywidualnym w systemie rekrutacji.

21.07.2022 08:00 – 27.07.2022 15:00

WPROWADZANIE POTWIERDZENIA WOLI PODJĘCIA NAUKI W LXVII LO

Ostatnim krokiem, aby zostać naszym uczniem pozostanie dostarczyć do sekretariatu w ww. terminie:

  1. oryginały dokumentów (świadectwo ukończenia SP oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu)
  2. ankietę Ewidencyjną oraz dokumenty związane ze Stowarzyszeniem Oświatowym Warszawa – do pobrania TUTAJ.
  3. dwa wydrukowane zdjęcia do legitymacji ucznia LXVII opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, numerem PESEL, datą urodzenia, klasą.
  4. jedno zdjęcie w wersji elektronicznej w formacie JPG lub JPEG. Rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 5 MB. Wymagane wymiary zdjęcia to minimum 492×633 pikseli. Zdjęcia muszą zostać podpisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą. Zdjęcia powinny zostać wysłane na adres sekretariat@jezioranski.edu.pl. UWAGA! Zdjęcie w wersji elektronicznej należy przesłać

28.07.2022 12:00

Publikacja list przyjętych do danej klasy wraz z określeniem pierwszego języka obcego, na który został przydzielony uczeń.

Listy te zostaną opublikowane również na naszej stronie internetowej, bez określania imienia i nazwiska. Numerem indentyfikacyjnym będzie numer wniosku do rekrutacji (umieszczony w lewym górnym rogu wniosku o przyjęcie kandydata, który kandydat generował w systemie rekrutacji VULCAN).

Jednocześnie tego dnia zostanie utworzona ewentualna lista wolnych miejsc.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – WOLNE MIEJSCA 

UWAGA! Przypominamy, że wszyscy kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się do naszej szkoły mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniające na wolne miejsca. Więcej informacji na ten temat pojawi się niebawem na naszej stronie internetowej.


facebook
twiter
linkedin
link

link Udostępnij link

Skopiuj link Anuluj

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie