LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

Zarząd SOW-y w roku szkolnym 2021/2022

Prezes Zarządu

Agnieszka Kobus

Wiceprezes Zarządu

Rafał Mandes

Sekretarz

Waldemar Paś

Członkowie zarządu​

Joanna Boguszewska
Eliza Kruppik
Krzysztof Nobis
Katarzyna Rogala
Anna Wolska
Artur Żelazko

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Robert Rogoziewicz

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Magdalena Audycka-Wawryło
Barbara Kolasa
Piotr Mitkowski

Sekretariat

Anna Figas