LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

Zarząd SOW-y w roku szkolnym 2022/2023

Prezes Zarządu

Rafał Mandes

Wiceprezes Zarządu

 Eliza Kruppik

Sekretarz

Waldemar Paś

Członkowie zarządu​

Ewelina Sobiecka
Edyta Pietrzak-Mierzejewska
Beata Kowalczyk
Joanna Boguszewska
Anna Wolska
Krzysztof Libiszewski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Katarzyna Gołaszewska

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Maciej Łojewski
Tomasz Ginał

Sekretariat

Anna Figas