LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Oświatowe Warszawa tzw. „SOWa” to wyjątkowa inicjatywa rodzicielska wspomagająca edukację uczniów, pozwalająca na podniesienie jakości poziomu nauczania w naszym liceum.

Pomaganie w procesie edukacji na etapie szkoły średniej to najlepsza rzecz jaką możemy dziś zaoferować naszej młodzieży. Jest to niezmiernie ważne i ma olbrzymi wpływ na przygotowanie uczniów do ich pierwszego, bardzo ważnego egzaminu: MATURY, co w dużym stopniu wpływa na szanse dostępu na najlepsze kierunki studiów.

Zapraszamy do wspierania i przystąpienia do Stowarzyszenia Oświatowego Warszawa SOWa wszystkich rodziców i opiekunów.


Dane adresowe i numer konta Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Oświatowe Warszawa
Hoża 11/15
00-528 Warszawa
Nr konta bankowego: 73 1020 1097 0000 7602 0105 8593 


Dlaczego warto i należy!

Stowarzyszenie SOWa 100% swoich przychodów czerpie z dobrowolnych składek rodziców i opiekunów uczniów naszej szkoły.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną od 1991 roku i działa na podstawie statutu. Zostało powołane w momencie powstania szkoły.

Wszystkie środki pozyskane ze składek SOWa przeznacza na wsparcie poziomu i polepszenie warunków edukacji.

Ze środków Stowarzyszenia finansowana jest zwiększona liczba godzin lekcyjnych: języków obcych i przedmiotów rozszerzonych – szczególnie matematyki, fizyki, chemii, biologii, historii, WOS-u. SOWa wspiera też zajęcia dodatkowe w ramach podnoszenia poziomu edukacji po pandemii COVID i nauczaniu zdalnym oraz dodatkowe zajęcia dla maturzystów.

To właśnie dzięki wsparciu SOWy uczniowie naszego liceum mogą rozszerzać nie tylko przedmioty wynikające ze specjalizacji klasy, ale też języki obce (nawet o 100% w stosunku do obecnie obowiązującego limitu MEN).

Stowarzyszenie finansuje również zakup pomocy dydaktycznych i naukowych. Stowarzyszenie współpracuje z samorządem uczniowskim i jest otwarte na inicjatywy naszych podopiecznych: sfinansowało rewitalizację biblioteki szkolnej i wspiera wydawanie gazetki szkolnej „Kebab”. W 2018 roku ze środków Stowarzyszenia została odnowiona i wyposażona pracownia biologiczna. W roku 2020 Stowarzyszenie sfinansowało nagłośnienie sali gimnastycznej, bardzo przydatne w trakcie matur językowych. W roku szkolnym 2021 z budżetu SOWy wymienione zostały komputery i monitory w pracowni informatycznej.

Jeśli chcemy, aby w następnych latach nasza szkoła osiągała wysoki poziom nauczania, konieczne jest utrzymanie pomocy finansowej Stowarzyszenia. W tej sytuacji apelujemy do Państwa o wsparcie SOWy swoimi wpłatami, aktywną działalnością na rzecz szkoły, pomocą w poszukiwaniu sponsorów.

Przynależność do Stowarzyszenia nie jest obowiązkowa, jednak dobro naszych dzieci powinno o niej zadecydować. Miesięczna składka członkowska, ustalona przez Walne Zgromadzenie SOW-a 20 września 2005, płacona jest przez jedenaście miesięcy, w tym jeden miesiąc wakacji i wynosi 200 zł.

Apelujemy o przystąpienie do Stowarzyszenia, złożenie deklaracji członkowskiej i o rozpoczęcie wpłat od sierpnia bieżącego roku.

Z poważaniem,
Prezes Stowarzyszenia