LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w LXVII LO

Wszystkich uczniów potrzebujących skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapraszamy do

sali 29

na II piętrze

PSYCHOLOG SZKOLNY
Nina Grabowska

poniedziałek – 09.00 – 16.00
wtorek – nieobecna
środa – 13:30 –16:30
czwartek– 9.00 – 16.00
piątek – 08.00 – 13.00

W związku z tym, że w ramach podanych wyżej godzin specjaliści prowadzą również indywidualne spotkania z uczniami i inne czynności wynikające z zakresu obowiązków: w celu umówienia się na spotkanie ze szkolnym pedagogiem i/lub psychologiem, prosimy o  uzgodnienie terminu spotkania przez telefon lub dziennik elektroniczny.

PEDAGOG SZKOLNY
Marta Pawłowska

wtorek – 11.00 – 17.00
środa – 11.30 – 17.30