LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

Informacje na temat nowego rozkładu zajęć
na rok szkolny 2022/2023 pojawią się tutaj 1 września 2022 r.