LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

SZKOLNE DOKUMENTY DO POBRANIA

STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE WARSZAWA

1. Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszania Oświatowego Warszawa

DOKUMENTY SZKOLNE

1. Program profilaktyczno-wychowawczy na bieżący rok szkolny
2. Procedura organizacji pracy LXVII LO im. Jana Nowaka Jeziorańskiego od 1 września 2020 r.

ANKIETY, WNIOSKI, DEKLARACJE (REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023)

1. Ankieta ewidencyjna ucznia
2. Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej w ramach dodatkowej wewnątrzszkolnej rekrutacji
3. Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszania Oświatowego Warszawa
4. Najważniejsze informacje dla nowo przyjętych pierwszoklasistów

PODANIA

1. Podanie o przyjęcie do drugiej lub trzeciej klasy w roku szkolnym 2022/2023 dla absolwentów szkół podstawowych
2. Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

ZWOLNIENIA

1. Zwolnienie z zajęć lekcyjnych
2. Wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

1. Druk dotyczący przekazania opinii PPP szkole