LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

Grono Pedagogiczne

 

Dyrektor szkoły
Monika Wojtaś

Zastępca dyrektora
Grzegorz Markowski

język polski

Katarzyna Dzierżanowska

Zofia Kuznowicz

Izabela Nawrocka

dr Tomasz Malowaniec

Kacper Uss

 

język angielski

Anna Boradyń-Bajkowska

Renata Dmochowska

Joanna Gałek

Renata Przybyło-Karolak

Bartosz Sadowski

Dawid Kędroń

Monika Głupczyk

Marlena Wojdat

 

język niemiecki

Anna Banaszek

Ewa Perucka-Szczygieł

Ewa Voellnagel-Kasiak

Joanna Gałek

 

język hiszpański

Renata Dmochowska

Dawid Kędroń

 

matematyka

Monika Barcińska

Monika Szczerba

Lidia Cukrowska

Grzegorz Markowski

Irena Kopka-Krzyczkowska

Aneta Mikszta

 

fizyka

Irena Kopka-Krzyczkowska

Barbara Dłużewska

Magdalena Jankowska

 

chemia

dr Krzysztof Mirowski

dr inż. Anna Jedynak-Koczuk

Wojciech Odachowski

 

biologia

Joanna Wyganowska-Kuc

Wojciech Odachowski

geografia

Dorota Zielińska

wiedza o społeczeństwie

Monika Wojtaś

Ewa Dybowska

Katarzyna Chojnacka

 

historia, historia i społeczeństwo

Monika Wojtaś

Jerzy Dybowski

Kamil Potrzuski

Katarzyna Chojnacka

 

podstawy przedsiębiorczości

Renata Green-Magierska

 

informatyka

Krzysztof Józefowicz

Zarzycki Jerzy

 

etyka

Agnieszka Jackowska

 

filozofia

Agnieszka Jackowska

 

religia

Krzysztof Łojek

 

edukacja dla bezpieczeństwa

Krzysztof Dynek

 

bibliotekarz

Małgorzata Szczęsnowicz-Kunkel

 

wychowanie fizyczne

Marzenna Wójcik-Hanusz

Krzysztof Dynek

Mateusz Pudelski

Mateusz Stonio

Michał Kowalczyk

 

psycholog

Nina Grabowska

wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/2022

PO SP

1A    Monika Barcińska

1B    Irena Kopka-Krzyczkowska

1C    Dawid Kędroń

1D    Marzenna Wójcik-Hanusz

2A    Joanna Wyganowska-Kuc

2B    Anna Banaszek

2C    Katarzyna Chojnacka

2D    Katarzyna Dzierżanowska

3A    dr inż. Anna Jedynak-Koczuk

3B    Monika Głupczyk

3C    Ewa Voellnagel-Kasiak

3D    Zofia Kuznowicz