LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

Grono Pedagogiczne

 

Dyrektor szkoły
Monika Wojtaś

Zastępca dyrektora
Dawid Kędroń

język polski

Katarzyna Dzierżanowska

Zofia Kuznowicz

Izabela Nawrocka

dr Tomasz Malowaniec

Kacper Uss

 

język angielski

Anna Boradyń-Bajkowska

Renata Dmochowska

Joanna Gałek

Renata Przybyło-Karolak

Bartosz Sadowski

Dawid Kędroń

Monika Głupczyk

Katarzyna Szmyd

 

język niemiecki

Anna Banaszek

Ewa Perucka-Szczygieł

Ewa Voellnagel-Kasiak

Joanna Gałek

 

język hiszpański

Renata Dmochowska

Dawid Kędroń

 

matematyka

Monika Barcińska

Monika Szczerba

Lucyna Klimczak

Grzegorz Markowski

Irena Kopka-Krzyczkowska

 

fizyka

Irena Kopka-Krzyczkowska

Barbara Dłużewska

 

chemia

Katarzyna Dziarkowska

Sylwia Polakiewicz

Wojciech Odachowski

 

biologia

Joanna Wyganowska-Kuc

Wojciech Odachowski

geografia

Dorota Zielińska

Maja Dziarkowska

wiedza o społeczeństwie

Monika Wojtaś

Ewa Dybowska

Katarzyna Chojnacka

 

historia, historia i teraźniejszość

Monika Wojtaś

Jerzy Dybowski

Kamil Potrzuski

Katarzyna Chojnacka

Ewa Frączek-Biłat

 

podstawy przedsiębiorczości

Renata Green-Magierska

 

informatyka

Krzysztof Józefowicz

 

etyka

Agnieszka Jackowska

 

filozofia

Agnieszka Jackowska

 

religia

Krzysztof Łojek

 

edukacja dla bezpieczeństwa

Krzysztof Dynek

 

bibliotekarz

Małgorzata Szczęsnowicz-Kunkel

 

wychowanie fizyczne

Marzenna Wójcik-Hanusz

Krzysztof Dynek

Marta Dynek

Mateusz Pudelski

Mateusz Stonio

Michał Kowalczyk

 

psycholog

Nina Grabowska

 

pedagog

Marta Pawłowska

 

wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/2023

1A – Joanna Gałek

1B – Mateusz Stonio

1C – Krzysztof Dynek

1D – Renata Dmochowska

1E – Grzegorz Markowski

1F – Kacper Uss

 

2A    Monika Barcińska

2B    Irena Kopka-Krzyczkowska

2C    Bartosz Sadowski

2D    Marzenna Wójcik-Hanusz

3A    Joanna Wyganowska-Kuc

3B    Anna Banaszek

3C    Katarzyna Chojnacka

3D    Katarzyna Dzierżanowska

4A    Wojciech Odachowski

4B    Monika Głupczyk

4C    Ewa Voellnagel-Kasiak

4D    Zofia Kuznowicz