LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

Progi punktowe
Rekrutacja do klas drugich
Rekrutacja do klas pierwszych
Rekrutacja do klas trzecich