LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

PROGI PUNKTOWE

Progi punktowe są sposobem opisu rekrutacji po jej zakończeniu.

Progiem punktowym do danej klasy (grupy rekrutacyjnej) nazywa się minimalną liczbę punktów, która była potrzebna do zakwalifikowanie się do danej klasy (grupy), czyli liczbę punktów, którą uzyskał ostatni zakwalifikowany kandydat.

Progi punktowe co roku zmieniają się i są zależne od dorobku punktowego kandydatów w danym roku szkolnym (wyniki egzaminów, stopnie oraz inne punktowane osiągnięcia).

Progi punktowe nie są zależne od szkoły.

Progi punktowe nie są znane przez żadną szkołę do momentu zakończenia rekrutacji do klas pierwszych w danym roku szkolnym.

Progi punktowe z poprzednich lat mogą być bardzo ważną informacją na temat szans rekrutacyjnych do konkretnej klasy w konkretnej szkole. Informacje te są także pomocne przy układaniu listy preferencji oddziałów.

 

Próg punktowy 2022/2023

Klasa 1A biol-chem-mat (niem-ang) – 172,40 punktów

Klasa 1A biol-chem-mat (hiszp-ang) – 173,45 punktów

Klasa 1BE mat-fiz (niem-ang) – 169,25 punktów

Klasa 1BE mat-fiz (hiszp-ang) – 171,20 punktów

Klasa 1C mat-geo (niem-ang) – 170,10 punktów

Klasa 1C mat-geo (hiszp-ang) – 172,00 punktów

Klasa 1D pol-hist-wos (niem-ang) – 168,25 punktów

Klasa 1D pol-hist-wos (hiszp-ang) – 171,65 punktów

Klasa 1F pol-hist-mat (niem-ang) – 167,65 punktów

Klasa 1F pol-hist-mat (hiszp-ang) – 173,25 punktów

 

Próg punktowy 2021/2022

Klasa 1A biol-chem-mat (ang-niem) – 168,55 punktów

Klasa 1A biol-chem-mat (ang-hiszp) – 174,70 punktów

Klasa 1B mat-fiz (ang-niem) – 171,00 punktów

Klasa 1B mat-fiz (ang-hiszp) – 173,05 punktów

Klasa 1C mat-geo-hist (ang-niem) – 171,00 punktów

Klasa 1C mat-geo-hist (ang-hiszp) – 173,30 punktów

Klasa 1D pol-hist-wos (ang-niem) – 166,40 punktów

Klasa 1D pol-hist-wos (ang-hiszp) – 170,45 punktów

 

Próg punktowy 2020/2021

Klasa 1A biol-chem-mat (ang-niem) – 157,05 punktów

Klasa 1A biol-chem-mat (ang-hiszp) – 168,75 punktów

Klasa 1B mat-fiz (ang-niem) – 164,40 punktów

Klasa 1B mat-fiz (ang-hiszp) – 171,05 punktów

Klasa 1C mat-geo-hist (ang-niem) – 159,85 punktów

Klasa 1C mat-geo-hist (ang-hiszp) – 164,75 punktów

Klasa 1D pol-hist-wos (ang-niem) – 156,65 punktów

Klasa 1D pol-hist-wos (ang-hiszp) – 162,15 punktów

 

Próg punktowy 2019/2020

Klasa 1A biol-chem-mat (ang-niem) – 171,55 punktów

Klasa 1A biol-chem-mat (ang-hiszp) – 174,75 punktów

Klasa 1B mat-fiz (ang-niem) – 172,65 punktów

Klasa 1B mat-fiz (ang-hiszp) – 179,30 punktów

Klasa 1C mat-geo-hist (ang-niem) – 166,15 punktów

Klasa 1C mat-geo-hist (ang-hiszp) – 175,65 punktów

Klasa 1D pol-hist-wos (ang-niem) – 166,45 punktów

Klasa 1D pol-hist-wos (ang-hiszp) – 171,40 punktów