LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

Informacja dotycząca możliwości przeniesienia się do LXVII Liceum Ogólnokształcącego do klas drugich w roku szkolnym 2020/21

 

Informujemy, że LXVII Liceum Ogólnokształcące prowadzi obecnie rekrutację do klas II.
Dla poszczególnych klas w nawiasach podane są obowiązkowe przedmioty rozszerzone.

 

Obowiązkowe języki obce to:

WOLNE MIEJSCA

Klasa II A (biol-chem-mat)
Klasa II C (mat-geo-hist)

Osoby zainteresowane przeniesieniem do naszej szkoły prosimy o wypełnienie podania (do pobrania tutaj) na naszym druku (z załącznikami) i złożenie go w sekretariacie.

Po umówieniu zostaną przeprowadzone tzw. rozmowy kwalifikacyjne, które są formą sprawdzenia poziomu kandydata.

Pisemne sprawdziany będą obejmowały następujące przedmioty: matematyka, język polski, język angielski oraz drugi język obcy. Sprawdziany te będą przeprowadzone na poziomie rozszerzonym lub podstawowym w zależności od wybranej klasy. W drugiej części ustalony zostanie poziom kandydatów z obowiązkowych przedmiotów rozszerzonych – będą to przedmioty obowiązkowe w klasie wskazanej na podaniu.

​Dyrekcja LXVII Liceum Ogólnokształcącego