LXVII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO

Rekrutacja do klas pierwszych
Na rok szkolny 2022/2023


OFERTA LXVII LO NA ROK SZKOLNY 2022/2023 TO SZEŚĆ NOWYCH ODDZIAŁÓWNAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH W LXVII LO


W każdym oddziale uczeń będzie uczył się dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego.

Zajęcia z języka angielskiego będą prowadzone wyłącznie dla uczniów, którzy uczyli się tego języka w szkole podstawowej. Uczniowie zostaną podzieleni na sześć grup zaawansowania. Oczekiwany minimalny poziom języka angielskiego kandydatów do klas pierwszych po szkole podstawowej to B1.

Zajęcia z języka niemieckiego i hiszpańskiego będą prowadzone w grupach dla uczniów, którzy kontynuują naukę danego języka oraz tych, którzy zaczynają się uczyć go od początku.

Uczniowie będą uczyć się jednego i drugiego języka w wymiarze 4 godzin tygodniowo, dzięki działającemu w naszej szkole Stowarzyszeniu Oświatowemu Warszawa. TUTAJ znajdą Państwo więcej informacji na ten temat.


PODZIAŁ KLAS ORAZ LICZBA MIEJSC NA DANY JĘZYK OBCY


TUTAJ znajdą Państwo podział na oddziały ze względu na języki oraz liczbę miejsc
wraz z oznaczeniami, które pojawią się w systemie rekrutacyjnym VULCAN.

Kandydaci w systemie rekrutacyjnym wybierają preferowany przez siebie oddział (1A, 1BE, 1D, 1F).

Po zakwalifikowaniu do danego oddziału (informacja o zakwalifikowaniu pojawi się w systemie 20 lipca o godz. 14:00), kandydaci w dniach od 21 do 27 lipca potwierdzają swoją wolę przyjęcia do szkoły, składając oryginały dokumentów oraz ankietę ewidencyjną, w której wybierają preferowany pierwszy język obcy (niemiecki lub hiszpański). Drugim językiem obcym w każdym przypadku jest język angielski.

28 lipca Komisja Rekrutacyjna na podstawie osiągnieć (liczby punktów w systemie rekrutacyjnym) oraz preferowanych języków zaznaczonych przez kandydata na ankiecie ewidencyjnej, tworzy i ogłasza listę przyjętych uczniów do danego oddziału na dany język obcy, zgodnie z limitem miejsc (TUTAJ).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na dany język obcy w każdym oddziale, o kwalifikacji do konkretnej grupy językowej (niemieckiej lub hiszpańskiej) decyduje zdobyta liczba punktów w systemie rekrutacyjnym. Uczniów, którzy nie mają wystarczającej liczby punktów do grupy językowej z wybranym przez siebie językiem pierwszej preferencji, Komisja Rekrutacyjna przydziela na język obcy drugiej preferencji.

Przypominamy, że szkoła nie wyznacza progu punktowego na dany język ani do danego oddziału. Przyjmowana jest określona w regulaminie rekrutacji liczba kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

Warto wiedzieć, że mimo, że kandydaci mogą wybrać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, system rekrutacyjny 20 lipca przydzieli ich do TYLKO do jednej z wybranych szkół i tylko jednego oddziału.


SZKOLNE PLANY NAUCZANIA


TUTAJ po aktualizacji informacji związanej z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji z dn. 8 marca, znajdą Państwo siatkę godzinową przedstawiającą tygodniowy wymiar zajęć w pełnym czteroletnim cyklu nauczania w zaoferowanych oddziałach.


PROGI PUNTKOWE


Progi punktowe do szkół są dorobkiem punktowym ostatniego kandydata, którego system zakwalifikował do przyjęcia do pierwszej klasy w danym oddziale i w danym roku, tak więc NIE SĄ znane przez szkołę do momentu zakończenia rekrutacji.

Progi punktowe z zeszłych lat mogą jedynie pomóc w oszacowaniu swoich szans na zakwalifikowanie się.
Progi z poprzednich lat zostały opublikowane TUTAJ.

 


REGULAMIN REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji i inne informacje dotyczące przyjmowania uczniów do klas pierwszych do pobrania TUTAJ.


 

Zapraszamy wszystkich kandydatów i ich rodziców do śledzenia naszej strony internetowej!