Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

LXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji jezioranski.edu.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2007-04-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-30.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Sznajdrowicz, adres e-mail: kierownik@jezioranski.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 226297063. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Mapa obrazująca sposób dojazdu znajduje się na stronie szkoły http://jezioranski.edu.pl/kontakt/

Budynek znajduje się przy ulicy Hożej 11/15, na odcinku pomiędzy Placem Trzech Krzyży, a ulicą Kruczą.

Dojścia piesze są od Placu Trzech Krzyży i ulicy Kruczej. Przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. Kruczej i Placu Trzech Krzyży są podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. ok 200 cm.

Stacja PKP Dworzec Śródmieście znajduje się w odległości ok.1500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Ponadto jest możliwość przejścia podziemnego do stacji metra – Centrum oraz winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Stacja PKP Dworzec Powiśle znajduje się w odległości ok.1500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 100 m: przystanek „Wspólna” (kierunek: Kierbedzia–Esperanto: Nr 107), oraz 200 m przystanek „Plac Trzech Krzyży” (kierunek metro Wilanowska: Nr 108), (kierunek metro Natolin: Nr 195), (kierunek Torwar: Nr 171), (kierunek Mariensztat: Nr 127), kierunek Pl. Hallera: Nr 166).

Najbliższy przystanek tramwajowy wzdłuż Al. Jerozolimskich w odległości 400 m: przystanek „Krucza” (kierunek: Praga: Nr 7,9,22,24,25), (kierunek: P+R Al. Karkowska: Nr 7,9) (kierunek: Nowe Bemowo: Nr 24) (kierunek: Banacha: Nr 25).

Najbliższy przystanek tramwajowy wzdłuż ul. Marszałkowskiej w odległości 400 m: przystanek „Hoża” (kierunek: Nowe Bemowo: Nr 35), (kierunek: Żerań: Nr 18,4) (kierunek Marymont: Nr 15).

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicach  Krucza i Hoża w odległości kilkudziesięciu metrów od Szkoły.

Najbliższy postój taksówek jest przy Hotelu Mercure przy ul. Kruczej.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtm.waw.pl/

 

Wejście do budynku i strefa obsługi uczniów i rodziców

Wejście do szkoły z chodnika od ulicy Hożej jest przez bramkę o szerokości ok. 90 cm. Dojście piesze od bramki do wejścia do szkoły jest nierówne, lekko nachylone. Wejście główne do budynku – schody 13 stopni,  drzwi jednoskrzydłowe częściowo przeszklone (szerokość przejścia ok. 88 cm). Wejście główne nie jest dostępne dla osób na wózku.  Przejście do sekretariatu jest przez wiatrołap, drzwi posiadają napis „SEKRETARIAT”. Brak oznakowania dotykowego na posadzce. Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego na portierni.

Wejście boczne do budynku nie jest dostępne dla osób  na wózkach.

Toalety w budynku nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma toalet ogólnodostępnych, wydzielonego pokoju dla marki z dzieckiem.

W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich i pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma wind.

Petenci obsługiwani są  na parterze, zebrania rodzicielskie odbywają się w salach lekcyjnych na wszelkich piętrach, gabinet pielęgniarki szkolnej znajduje się na pierwszym piętrze, pokój psychologa/pedagoga znajduje się na drugim piętrze.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępu do tłumacza PJM w sekretariacie szkoły.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Data dodania: 2022-12-16 20:40:00
Data edycji: 2022-12-16 20:41:40
Ilość wyświetleń: 1855

Projekty, konkursy i koła

Zachęcamy do zapoznania się z projektami i konkursami!
Więcej informacji

Rankingi

Jak wysoko jesteśmy w rankingu liceów w Polsce?
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej